Børn og unge

Mange børn og unge oplever ikke at trives. De kan opleve at være pressede, ensomme, nedtrykte og ikke at kunne slå til. Måske har du et barn, der f.eks. oplever:

  • Manglende energi og overskud til at være sammen med vennerne
  • Et skoleliv præget af sociale eller faglige udfordringer
  • Tristhed
  • Ensomhed
  • Manglende tro på eget værd og kunnen
  • Høje krav og forventninger til egen præstation
  • Ofte at være i konflikt med andre børn og voksne

Hos nogle børn og unge kan dette vise sig som symptomer på eksempelvis angst, stress, depression eller spiseforstyrrelser. Dette kan være en måde for børnene og de unge at håndtere det pres, de oplever. Det, de synes er svært, men ikke umiddelbart ved, hvad de skal gøre ved.

Psykolog Dorthe Amby Aarhus C Børn Unge Voksne

At kigge bag om adfærden

Når et barn eller en ung ikke trives, begynder det at ændre adfærd. Det er denne adfærd, der ofte skaber bekymring hos de voksne omkring barnet. Denne ændrede adfærd er barnets og den unges måde at fortælle omverdenen, at der er noget, der er svært og noget, barnet og den unge har brug for hjælp til for at kunne håndtere det.

En sådan bekymrende adfærd kan vise sig på mange måder. Hvad enten denne viser sig som social tilbagetrækning, voldsomme følelsesmæssige udbrud eller et forstyrret forhold til mad ledsaget af et bekymrende stort vægttab, så er det vigtigt at få øje på, hvad det er barnet og den unge prøver at fortælle omgivelserne med deres ændrede adfærd. Det er vigtigt at forstå, hvad det er, der er svært for barnet og heraf skabe muligheder for, at barnet og omgivelserne kan gøre noget andet, som kan bidrage til barnets trivsel og udvikling.

Hvordan kan jeg hjælpe jer?

Jeg er af den opfattelse, at børn og unge gør det bedste, de kan – altid. Derfor er det min fornemmeste opgave sammen med jer at kigge bagom jeres barns adfærd og sammen med jer være nysgerrige på, hvad det er jeres barn prøver at fortælle jer. Hvilke intentioner, ligger der bag det, jeres barn gør? Hvilke gode grunde har jeres barn til at have de problemer, som det har? Hvad er det jeres barn prøver at fortælle jer? Det at flytte fokus fra den umiddelbare adfærd til det, der ligger bag det adfærdsmæssige udtryk – intentioner, følelser og behov – er forudsætningen for at kunne forstå jeres barn og heraf skabe muligheder for at skabe andre handlemuligheder for barnet. Handlemuligheder, som er hjælpsomme både for barnet og for jer som forældre, for jeres relation og for at skabe trivsel, overskud og energi hos jeres barn.

Hvordan foregår det?

Et samtaleforløb vil typisk indledes med en samtale, hvor I som forældre deltager sammen med jeres barn. Sammen fortæller I om det, I står i og ønsker hjælp til. Jeg arbejder ud fra en tænkning om, at I som forældre er den bedste ressource til at kunne hjælpe jeres barn. Derfor vil jeg i samtaleforløbene typisk have samtaler med jer alene og her arbejde med jeres barns udfordringer igennem jer.  I samtaleforløbene vil jeg ofte også have samtaler alene med barnet, hvor barnet får mulighed for at fortælle og sætte ord på det, barnet oplever lige nu.

Jeg tilbyder også individuelle samtaleforløb til unge. Læs mere her.