Studerende

Livet som studerende kan for mange være udfordrende. Mange studerende oplever et stort pres i forhold til præstation og resultater. Dette på en måde, hvor studiet nemt kan komme til at fylde det hele, og hvor der ikke er meget tid og overskud til andet. Måske oplever du:

  • Nedsat selvværd og selvtillid
  • Tiltagende isolation fordi studiet bare fylder ALT!
  • Manglende energi og overskud til at overkomme studiet
  • Tanker om, hvorvidt du har valgt den rigtige studieretning
  • Manglende appetit og svært ved at sove

Måske oplever du, at udfordringer i forhold til andre områder i dit liv gør det svært for dig at mobilisere den energi og det overskud studielivet kræver af dig. Måske har du igennem en længere periode oplevet at en spiseforstyrrelse, angst, ensomhed, sorg eller andet har begrænset dig i din livsudfoldelse.

I samtalerne tager vi fat på det, der udfordrer dig lige nu og her. Jeg kan med min psykologfaglighed hjælpe dig til at forholde dig til det, du står i, på en måde, som er mere hjælpsom for dig og ikke så opslidende.

Kontakt mig her, så finder vi en tid til dig snarest muligt.