Unge

Ungdomslivet kan for mange unge være overvældende og stressende. Kravene til selvstændighed stiger, valgene er mange og de kan være svære at navigere i. Forventningerne og kravene fra omgivelserne, og måske i høj grad sig selv, kan være svære at håndtere og imødekomme.

Måske oplever du:

  • At gå med en masse svære tanker og følelser selv, fordi du ikke vil belaste dem omkring dig
  • At have høje krav og forventninger på en måde, så det kan være svært at gøre tingene godt nok
  • At have mange tanker og bekymringer om hvad fremtiden skal bringe
  • At være plaget af angst, depression eller spiseforstyrrelse på en måde, hvor det begrænser din livsudfoldelse
  • En frygt for ikke at være god nok
  • At være i konflikt med venner og familie på en måde, hvor det er svært at håndtere
  • At kroniske smerter spænder ben for det liv, du egentlig gerne vil leve

I samtaleforløbet tager vi udgangspunkt i det, der fylder for dig. Jeg kan med min psykologfaglighed hjælpe dig til at forholde dig til det, du står i, på en måde, som er mere hjælpsom for dig og ikke så opslidende. Jeg brænder for at hjælpe dig til at leve et ungdomsliv, hvor du oplever dig fri til at gøre det, der giver dig livskvalitet.

Kontakt mig her, så finder vi en tid til dig snarest muligt.

psykolog Aarhus unge